Zarabiaj z misją

Zarabiaj z misją

17  października   w Urzędzie Marszałkowskim  odbyło się I Wielkopolskie Forum Przedsiębiorczości  Społecznej  pod hasłem Zarabiaj z misją – organizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych  oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Jako przykład dobrych praktyk prezentowana była także Diakonijna Spółka Zatrudnienia.

Warto podkreślić, że 17 października to Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem. A najlepszym sposobem wyjścia z ubóstwa jest praca, co zostałe też pokazane poprzez  Forum Przedsiębiorczości Społecznej w Poznaniu.

 

share