Diakonijna Spółka Zatrudnienia

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROMIENISTA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROMIENISTA

Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS, której Fundatorem jest  DSZ, realizuje programy reintegracji społecznej i zawodowej, uzupełniając ofertę spółki w tym zakresie. Kluczowy program to CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROMIENISTA.

Pomoc doraźna w mieszkaniu interwencyjnym

Pomoc doraźna w mieszkaniu interwencyjnym

Diakonijna Spółka Zatrudnienia oferuje pomoc mieszkaniową w różny sposób. Jedną z takich form pomocy są mieszkania interwencyjne. Dla jednego z lokali, które DSZ prowadzi w Poznaniu, otrzymaliśmy wsparcie z Narodowego…

Czytaj więcej

Praktyki uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Praktyki uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Przez 3 miesiące uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszenia „Tęcza” z Kwilcza odbywali praktyki zawodowe w Diakonijnej Spółce Zatrudnienia. Łącznie wzięło udział 25 osób, które miały miesięczne praktyki. Pod okiem…

Czytaj więcej

O Nas

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, powstałym w 2009 z inspiracji i współpracy niemieckiej fundacji Wohnen und Beraten z Brunszwiku z polskimi organizacjami pozarządowymi – Fundacją Barka, Stowarzyszeniem Dla Ludzi i Środowiska, Parafię Ewangelicko-Augsburską w Poznaniu oraz Gminą Kwilcz. W czerwcu 2015 roku piątym udziałowcem została fundacja Dachstiftung Diakonie.
Historia naszej spółki to historia wieloletniego współdziałania, przyjaźni i wysiłku ludzi zaangażowanych w budowanie nowoczesnej Europy socjalnej. Odwołanie do partnera niemieckiego nie jest przypadkowe. Na rynku w Niemczech działa bardzo wiele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mających jednocześnie charakter przedsiębiorstw socjalnych.
Zadaniem Diakonijnej Spółki Zatrudnienia jest zawodowa i społeczna integracja ludzi dotkniętych problemem wykluczenia społecznego.

Informacje

Pełna nazwa: Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o.
NIP – 5951451489
Regon – 301065860
Adres siedziby – ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz
Telefon – 61 2910263
Adres e-mail – sekretariat@ dsz-diakonijna.pl
Spółka ma status płatnika VAT
Data rozpoczęcia działalności – 21.04.2009
Kapitał założycielski – 915.000 zł w całości opłacony

Zaufali Nam


  • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
  • PUP Miedzychód
  • ROPS Poznań
  • Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności  zawodowe!