Forum socjalne w Kwilczu  

Forum socjalne w Kwilczu  

Diakonijna Spółka Zatrudnienia wspólnie z Wójtem Gminy Kwilcz zapraszają na seminarium pn. Mieszkanie ze wsparciem – Mieszkania dla osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w świetle polityki mieszkaniowej.

Seminarium odbędzie się  24 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Kwilczu w godzinach 10:00-13:00.

Celem Seminarium jest upowszechnianie wiedzy o sposobach rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w świetle polityki mieszkaniowej, ze szczególnym uwzględnieniem programów wsparcia w tym zakresie.   Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących problematyki mieszkalnictwa wspomaganego.

Program Forum 24.11.2017

share