Forum socjalne

Forum socjalne

24 listopada w Urzędzie Gminy Kwilcz odbyło się seminarium poświęcone tematyce mieszkalnictwa wspomaganego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OPSów, PCPRów, urzędów  Gmin, organizacji pozarządowych  z powiatu międzychodzkiego i  powiatów ościennych. Wśród zaproszonych gości był   starosta międzychodzki oraz  przedstawiciele Dachstiftung Kästorf oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Poznania.

Wykład wprowadzający wygłosił prof. Piotr Lis z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiając założenia społecznej polityki mieszkaniowej. Przykład rozwiązywania problemów mieszkaniowych na poziomie gminy omówiła  Halina Sierszulska, kierownik OPS w Kwilczu. W drugiej części Forum Heinrich Schubert podzielił się refleksją systemową dotyczącą wsparcia socjalnego w procesie uzyskania i utrzymania mieszkania przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Adam Bosy, koordynator projektu DSZ finansowanego ze środków Aktion Mensch „Rozwój strukturalny w zakresie integracji społecznej osób pozbawionych dachu nad głową ze szczególnymi trudnościami, w Gminie Kwilcz” zaprezentował projekt mieszkań społecznych realizowany w Kwilczu.

Istotą tego spotkania było pokazanie na przykładzie modelu mieszkań ze wsparciem realizowanego w Kwilczu, jak ważne jest stworzenie płaszczyzny   dla systemowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego, co mocno wybrzmiało w dyskusji podsumowującej.

Dla rozwiązania problemów mieszkalnictwa nie wystarczy budowanie  mieszkań , w systemie pomocy społecznej ważne jest takie ukierunkowanie polityki społecznej w zakresie mieszkalnictwa, aby osoby z grup defaworyzowanych otrzymały także wsparcie w procesie zamieszkania i utrzymania mieszkania.  Do tego potrzebne są odpowiednie rozwiązania prawne.

 

share