Goście z Macedonii w Kwilczu

Goście z Macedonii w Kwilczu

Spółkę odwiedziła delegacja z Macedonii. 25-osobowa grupa, wśród których byli przedstawiciele ministerstw i wiodących organizacji obywatelskich, uczestniczyła w wizycie studyjnej związanej z projektem dotyczącym wdrażania systemu prawnego dla rozwoju i finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Macedonii. Macedończycy szukają solidarnych rozwiązań dla grup dotkniętych wykluczeniem społecznym. Romowie, bezrobotni, osoby  bardzo ubogie, młodzież bez pracy potrzebują wsparcia systemowego. Także w związku z procesem akcesji do Unii Europejskiej Macedonia poszukuje modelu rozwoju społecznego. We wdrażaniu tego obszaru w Macedonii uczestniczyła przez ostatnie półtora roku Barbara Sadowska z Fundacji Barka, przekazując wiedzę i doświadczenia polskie, jak rozwijać i wspierać podmioty ekonomii społecznej.

Przykład Diakonijnej Spółki Zatrudnienia to inspirujące dla nich rozwiązanie.

Wśród gości byli m.in:

– Mirjanka Aleksevska- Dyrektor Departamentu Zatrudnienia , MPiPS

– Sofja Spasovska- Wicedyrektor Departamentu Pomocy Społecznej, MPiPS

– Ankica Ivanovska- Dyrektor Departamentu Funduszy Przedakcesyjnych, MPiPS

– Aleksandra Slavkovska – Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej, MPiPS

– Elizabeth Todorova –  Dyrektor Departamentu Małych Średnich Przedsiębiorstw,  Ministerstwo Gospodarki

– Gabriela Papesh- Departament Zamówień Publicznych,  Ministerstwo Finansów

– Kristiana Tomashevska – Wicedyrektor Urzędu Pracy w Skopje

– Bojan Petak, dyrektor projektu FOSTERIENG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

share