Seminarium Poświęcone Partnerstwu na Rzecz Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Seminarium Poświęcone Partnerstwu na Rzecz Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

22 października odbyło się seminarium organizowane wspólnie przez Diakonijną Spółkę Zatrudnienia i Gminę Kwilcz, poświęcone partnerstwu na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Seminarium poświęcone było upowszechnianiu wiedzy o modelach rozwiązywania problemów społecznych, wspierających rozwój lokalny. Intencją organizatorów była również wymiana doświadczeń dotyczących problematyki mieszkalnictwa. Jednym z punktów programu było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę mieszkań społecznych w Kwilczu , inwestycji realizowanej przez firmę społeczną we współdziałaniu z samorządem lokalnym. Mieszkania te są przeznaczone dla osób najuboższych nie mogących własnym sumptem zapewnić sobie dachu nad głową. Spośród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli m.in. obecni parlamentarzyści senator Filip Libicki, poseł Zbigniew Ajchler, także burmistrzowie Międzychodu, Pniew, Lwówka, Ostroroga.

share

Dodaj komentarz