Forum mieszkaniowe 2018

Forum mieszkaniowe 2018

Habitat for Humanity Poland organizuje fora mieszkaniowe, tegoroczne odbyło się  7 marca  2018 w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej.  Forum zgromadziło 120 uczestników i uczestniczek: przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, architektów, ekonomistów i działaczy społecznych.

Tegoroczne Forum  odbyło się pod hasłem „Mieszkalnictwo społeczne: w poszukiwaniu nowej formuły”. Tematem Forum były mieszkania społeczne, czyli mieszkania o umiarkowanym czynszu budowane i administrowane przez podmioty działające w formule not-for-profit („nie dla zysku”). Wśród prelekcji prezes DSZ Krystyna Dorsz  prezentowała  model współpracy z gminą Kwilcz, która przekazała w użytkowanie wieczyste grunty pod budowę mieszkań dla beneficjentów w zamian za przekazanie odsetka powstałych mieszkań na potrzeby najmu socjalnego w gminie.

Więcej http://habitat.pl/podsumowanie-konferencji-forum-mieszkaniowe-2018/

share