U Rzecznika Praw Obywatelskich

U Rzecznika Praw Obywatelskich

5 października w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu –  potrzeba systemowej prewencji i  deinstytucjonalizacji usług społecznych”. To ważne spotkanie, w którym udział wzięli  przedstawiciele samorządów z całego kraju, ministerstw, organizacji pozarządowych i ekspertów z zakresu mieszkalnictwa, było  okazją do prezentacji  publikacji RPO „Programy mieszkaniowe w przeciwdziałaniu bezdomności – dobre praktyki i refleksja systemowa”.

W tej publikacji jest  także opis programu realizowanego przez DSZ w Kwilczu  Mieszkania społeczne Diakonijnej Spółki Zatrudnienia

Poniżej link do książki

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Programy%20mieszkaniowe%20w%20przeciwdzia%C5%82aniu%20bezdomno%C5%9Bci%202017.pdf

share