Upamiętnienie 500-lecia Reformacji

Upamiętnienie 500-lecia Reformacji

31 października w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej w Poznaniu odbyły się uroczystości upamiętniające 500-lecie Reformacji. Nabożeństwu Reformacyjnemu, które celebrował proboszcz parafii ksiądz Marcin Kotas wspólnie z wikariuszem Marcinem Liberackim, towarzyszyło przesłanie „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. (I Kor 3,11)

Uroczystości miały charakter ekumeniczny, wzięli w nim udział przedstawiciele różnych wyznań, wśród nich Arcybiskup Stanisław Gądecki. Byli przedstawiciele władz samorządowych – Marek Woźniak – marszałek Wielkopolski i Jędrzej Solarski wiceprezydent Poznania.

Obchody 500-lecia Reformacji zapoczątkowane zostały w ubiegłym roku w Szwecji, z udziałem Papieża Franciszka. Były to inne uroczystości od dotychczasowych jubileuszy – upamiętnienie Reformacji przebiegało w ekumenicznym duchu i w czasach pokoju. Charakter tego uroczystego dnia także w Poznaniu nawiązywał do raportu z 2013 r. luterańsko-rzymskokatolickiej Komisji Dialogu ds. Jedności. Raport pt. „Od konfliktu do komunii” jest pierwszą próbą wspólnego katolicko-luterańskiego opisania dziejów Reformacji. Głównym jego celem jest przyczynianie się do wzrostu wzajemnego zrozumienia między katolikami, luteranami i innymi przyjaciółmi.

Wzajemna przyjaźń i zrozumienie towarzyszyły też uczestnikom uroczystości poznańskich.

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/FCTC_Polish_od_konfliktu_do_komunii-20131121.pdf.

share