Wizyta Seniorów z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu

Wizyta Seniorów z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu

7 października w progach naszej spółki pojawiła się grupa seniorów z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu z księdzem Marcinem Kotasem. Parafia jest udziałowcem spółki. Można więc powiedzieć, że goście byli u siebie. To pierwsza wizyta tak dużej grupy parafian. Uczestnicy mieli możliwość poznać specyfikę działania przedsiębiorstwa społecznego, ale przede wszystkim mogli porozmawiać z osobami, którym Diakonijna Spółka Zatrudnienia udziela wsparcia. Osobiste spotkania dają szansę budowania więzi i wzajemnych relacji tak potrzebnych w naszej pracy.

share

Dodaj komentarz