Centrum Integracji Społecznej

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ przy Diakonijnej Fundacji Zatrudnienia ETHOS, w Poznaniu, ul. Promienista 25, 60-288 Poznań,

tel. 512 308 422,
cispromienista@dsz-diakonijna.pl

Centrum Integracji Społecznej jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003 r. z późn. zmianami)

CIS Promienista prowadzi następujące warsztaty

    1. Recyklingu, konfekcjonowania oraz handlu – odzyskiwanie i renowacja zużytych przedmiotów, mebli, odzieży oraz powtórna ich sprzedaż, a także konfekcjonowanie produktów. W ramach warsztatu prowadzony jest sklep charytatywny Dobre Rzeczy
    2. Techniczno-budowlany – przygotowanie uczestników do pracy przy obróbce metalu (ślusarstwo, spawalnictwo, obsługa wózka widłowego), tworzyw sztucznych oraz przy pracach remontowo-budowlanych.
    3. Porządkowy – sprzątanie mieszkań, klatek schodowych czy innych obiektów zewnętrznych, usługi związane z przeprowadzkami i odbiorem używanych rzeczy. Oferta skierowana zarówno dla klientów indywidualnych, jak i na zlecenia instytucji i przedsiębiorstw.

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej w CIS są ściśle związane z działalnością proekologiczną, taki charakter mają prowadzone w ramach CIS warsztaty zawodowe. Kluczową rolą jest ograniczenie zjawiska marginalizacji wśród osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, powrotu do czynnego życia społecznego i zawodowego. Cel ten jest realizowany poprzez podjęcie systemowych działań reintegracji społecznej i zawodowej.

Reintegracja zawodowa jest prowadzona w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych. Za obsługę maszyn i urządzeń odpowiedzialni są instruktorzy, pod ich nadzorem i po przeprowadzeniu instruktażu oraz odpowiednich szkoleń bhp, uczestnicy wykonują pracę zgodną z profilem warsztatu. Profil CIS Promienista jest oparty o działalność związaną z szeroko rozumianym recyklingiem, produkty i usługi świadczone są w oparciu o specjalistyczne, ale proste w obsłudze maszyny, a zakres obowiązków i charakter pracy jest dostosowywany do indywidualnych możliwości uczestników.

Zbierana odzież jest poddawana przeróbkom, a następnie sprzedawana, pozostałe rzeczy tekstylne są segregowane, przerabiane, w zależności od rodzaju i przygotowywane do dalszego przetwarzania (bawełna, wełna dziergana i tkana, tekstylia) do produkcji czyściwa przemysłowego, papieru, izolacji samochodowych, tapicerki, kompozytu itp.

Kierownik CIS – Katarzyna Szczerba

Kontakt w sprawie usług: Kuba Mączyński,
promienista@dsz-diakonijna.pl

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe!