Fundacja

Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS
NIP 5951461602
REGON 301639611
KRS 0000369247
Ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz