Historia Fundacji

Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS jest Fundacją powołaną w 2010 r. przez Diakonijną Spółkę Zatrudnienia jako podmiot uzupełniający ofertę spółki w zakresie programów reintegracji społecznej i zawodowej. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe!