Historia

Diakonijna Spółka Zatrudnienia to spółka non-profit założona w 2009 roku przez Fundację Barka, Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska, Parafię Ewangelicko-Augsburską z Poznania oraz Gminę Kwilcz, przy współudziale i z inspiracji niemieckiej fundacji Wohnen und Beraten z Brunszwiku. Od 2015 r. udziałowcem spółki jest też Dachstiftung Gifhorn. Firma ma charakter przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, ma też status organizacji pożytku publicznego.

Spółka powstała z przeświadczenia, że konieczne jest tworzenie takich podmiotów ekonomii społecznej, które mając trwałe podwaliny ekonomiczne stają się gwarantem dla działań społecznych. Modelem odniesienia dla powstającej spółki były przedsiębiorstwa skupione w koncernie socjalnym Diakonische Kästorf. Diakonijna Spółka Zatrudnienia jako firma socjalna jest więc bezpośrednim efektem przenoszenia doświadczeń partnera niemieckiego do Polski i budowania modelowego programu, łączącego cele społeczne i gospodarcze.

KALENDARIUM DIAKONIJNEJ SPÓŁKI ZATRUDNIENIA

 • 14 listopada 2008 r. – podpisanie umowy współpracy pomiędzy Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszeniem dla Ludzi i Środowiska, Parafią Ewangelicko-Augsburską z Poznania oraz Diakonische Betriebe Kästorf , której celem jest powołanie Diakonijnej Spółki Zatrudnienia.
 • 11 marca 2009 r. – formalne zawiązanie spółki i podpisanie aktu notarialnego przez Fundację Barka, Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską z Poznania. Powstaje Przedsiębiorstwo Społeczne – Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z oo.
 • 22 kwietnia – rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • kwiecień – uchwała rady Gminy Kwilcz o przystąpieniu do spółki jako udziałowiec
 • Sierpień – przekazanie w użyczenie przez Gminę Kwilcz popegeerowskiej hali magazynowej z przeznaczeniem na siedzibę DSZ
 • Od września 2009 – przygotowania do generalnego remontu hali – opracowanie architektoniczne projektu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 • Październik 2009 – pierwsze rozmowy z koncernem samochodowym Volkswagen Poznań przy udziale partnera niemieckiego
 • Marzec – wizyta w zakładach Volkswagena w Swarzędzu
 • Czerwiec – rozpoczęcie remontu hali systemem gospodarczym
 • Lipiec – Uruchomienie warsztatu krawieckiego w pomieszczeniach Stowarzyszenia dla Ludzi i Środowiska, zatrudnienie kierownik warsztatu, pierwsze praktyki dla uczestników CIS
 • Listopad –zatrudnienie kierownika warsztatu technicznego i organizacja warsztatu; złożenie pierwszej oferty do Volkswagena w Poznaniu na renowację pojemników
 • Grudzień – pierwsze zlecenie od VW Poznań na uszycie odzieży roboczej – 53 sztuki spodni; kolejne zlecenie na szycie 200 sztuk spodni, 120 bluz. Początek regularnej współpracy
 • Program Partnerstwo dla zatrudnienia finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach którego odbyły się pierwsze staże u partnera niemieckiego w Diakonische Betriebe Kästorf
 • Zatrudnienie: 3 osoby – umowa o pracę; 1 osoba – umowa cywilno-prawna
 • Remont hali – Wymiana dachu wraz z konstrukcją, zewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacje przeciwpożarowe, budowa kotłowni , budowa pomieszczeń socjalno-administracyjnych
 • Uruchomienie warsztatu obróbki metalu, naprawa, przebudowa, rekonstrukcja specjalistycznych pojemników dla koncernu samochodowego Volkswagen – pierwszy kontrakt z Volkswagen Poznań – naprawa 800 pojemników w ciągu roku 2011.
 • Pierwsze zlecenie na wykonanie ergonomicznych stołów montażowych dla DBK Kästorf
 • Szycie odzieży roboczej dla koncernu Volkswagen, kurtki dla Diakonische Betriebe Kästorf oraz usługi dla klientów indywidualnych
 • Praktyki dla osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, skierowanych przez Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia dla Ludzi i Środowiska
 • Pierwsze staże dla osób bezrobotnych i pracowników DSZ w Niemczech – w koncernie socjalnym Diakonische Betriebe Kästorf
 • Wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządu lokalnego Gminy Kwilcz w Kästorf
 • spotkania konsultacyjno-doradcze z udziałem partnerów, mające na celu budowanie programów wsparcia i modelu działań w obszarze gospodarki społecznej
 • Dzień Otwartych Drzwi, promocyjne spotkanie organizowane pod patronatem Starosty Powiatu Międzychodzkiego, z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu z Kwilcza i ościennych gmin (Pniewy, Lwówek, Sieraków), a także przedstawicieli lokalnych organizacji.
 • Realizacja programu Nowe formy ekonomii społecznej, finansowany ze środków ROPS Poznań – projekt dotyczący wzmocnienia sektora ekonomii społecznej poprzez promocję działań Diakonijnej Spółki Zatrudnienia.
 • Zatrudnienie: 6 osób – umowa o pracę; 1 – umowa cywilno-prawna
 • naprawa, przebudowa, rekonstrukcja specjalistycznych pojemników dla koncernu samochodowego Volkswagen Poznań
 • pierwszy kontrakt dla Volkswagen Werk Wolfsburg – 900 sztuk naprawionych pojemników uniwersalnych
 • Zlecenie na wykonanie ergonomicznych stołów montażowych – dla Diakonische Betriebe Kästorf
 • Zlecenie na wykonanie wózków transportowych dla Volkswagen Werk Wolfsburg
 • Szycie odzieży roboczej dla koncernu Volkswagen, odzieży roboczej dla firmy Hero Collection, a także szycie kostiumów filmowych
 • Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy DSZ, Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie i Diakonische Betriebe Kästorf w zakresie współdziałania i organizacji praktyk dla bezrobotnych z powiatu międzychodzkiego
 • Kontynuacja praktyk dla osób skierowanych przez CIS
 • Partnerstwo dla zatrudnienia – wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządu lokalnego (Kwilcz, Lwówek Wlkp., Czarnków, PUP Międzychód) w Kästorf.
 • Zatrudnienie: 9 osób – umowa o pracę; 5 osób – umowy cywilno-prawne
 • Kontrakt 3-letni z VW Wolfsburg na naprawy pojemników uniwersalnych
 • Kolejny roczny kontrakt z VW Poznań na naprawy pojemników specjalistycznych
 • Kolejne zlecenie na wykonanie ergonomicznych stołów montażowych dla partnera niemieckiego
 • Realizacja zleceń na szycie odzieży roboczej dla VW Poznań oraz pierwszych zleceń dla lokalnych przedsiębiorstw
 • Decyzja o opuszczeniu budynku dworca, przeniesienie siedziby spółki i szwalni do hali
 • Podpisanie umowy o współpracy Gminą Kwilcz w zakresie budowy mieszkań
 • Kontynuacja praktyk dla uczestników CIS – 15 osób
 • Staż w DBK – 50 osób, w tym 30 objętych pracą systemową
 • Zatrudnienie: 14 osób – umowa o pracę; 5 – umowy cywilno-prawne
 • Ukończenie remontu hali, wyremontowano zaplecze socjalno-biurowe i pomieszczenia do prowadzenia edukacji i kształcenia zawodowego
 • Kontynuacja działalności warsztatu technicznego (naprawa, przebudowa, rekonstrukcja specjalistycznych pojemników oraz stelaży transportowych dla koncernu samochodowego Volkswagen Poznań (w 2012 r. naprawiono 859 sztuk, w 2013 – 1195, w 2014 – 942), oraz dla Volkswagen Werk Wolfsburg (naprawa w 2012 r. – 908 sztuk, 2013 – 7.731; 2014- 15.851)
 • Praktyki dla osób skierowanych przez Centrum Integracji – łącznie 22 osoby
 • Praktyki dla osób bezrobotnych w Diakonische Betriebe Kästorf – 52 osoby uczestniczące miesięcznych stażach
 • Prace koncepcyjne związane z programem budownictwa – wstępny projekt architektoniczny na 8 mieszkań we współdziałaniu z gminą Kwilcz
 • Zatrudnienie: 17 osób – umowa o pracę; 4 osoby umowy cywilno-prawne
 • Przekazanie przez Gminę Kwilcz w formie wieczystego użytkowania 3 działek pod budowę mieszkań społecznych
 • Opracowanie Projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń, wybór Generalnego Wykonawcy firma USBUD Marian Szudra i rozpoczęcie budowy 8 mieszkań
 • Wejście partnera niemieckiego Dachstiftung Gifhorn do spółki jako udziałowiec
 • nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego w Konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku im. Jacka Kuronia, organizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych – jako najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne
 • kontynuacja kontraktów na naprawy pojemników uniwersalnych (15 tys. sztuk) i specjalistycznych (900 sztuk) dla koncernu Volkswagen Wolfsburg i VW Poznań oraz szycia odzieży roboczej
 • Praktyki dla uczestników CIS w warsztatach spółki oraz dla praktyki w DBK Kästorf
 • Zatrudnienie: 16 osób – umowa o pracę; 7 osób – umowy cywilno-prawne
 • kontynuacja kontraktów na naprawy pojemników uniwersalnych i specjalistycznych dla koncernu Volkswagen Wolfsburg i VW Poznań
 • uzyskanie nowego 3-letniego kontraktu na naprawy pojemników plastikowych dla Volkswagen Werk Wolfsburg
 • Praktyki dla uczestników CIS w warsztatach spółki oraz dla praktyki w DBK Kästorf
 • Uzyskanie przez DSZ statusu organizacji pożytku publicznego
 • Zakończenie budowy mieszkań, oddanie budynków do użytkowania i zawarcie umów najmu mieszkań
 • Kolejny trzyletni kontrakt z Volkswagen Wolfsburg na naprawy pojemników uniwersalnych
 • Uzyskanie Certyfikatu Zakup Prospołeczny
 • Zatrudnienie: 22 osoby na umowę o pracę; 5 – umowy cywilno-prawne
 • Naprawa pojemników uniwersalnych w ramach 3-letniego kontraktu dla koncernu Volkswagen Wolfsburg
 • kontynuacja kontraktów na naprawy pojemników specjalistycznych dla VW Poznań
 • kontynuacja kontraktu na naprawy pojemników plastikowych dla Volkswagen Werk Wolfsburg
 • Praktyki dla uczestników CIS w warsztatach spółki oraz dla praktyki w DBK Kästorf
 • Realizacja dwuletniego projektu Rozwój strukturalny w zakresie integracji społecznej ludzi długotrwale pozbawionych dachu nad głową ze szczególnymi trudnościami społecznymi na terenie gminy Kwilcz, finansowanego ze środków Aktion Mensch
 • Wizyta przedstawicieli DSZ w zaprzyjaźnionej parafii Ewangelickiej St. Markus w Brunszwiku
 • Rozpoczęcie współpracy z samorządem lokalnym miasta Poznania – Udział w pilotażowym projekcie Mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym (2 mieszkania)
 • Pierwsze koncepcje rozszerzenia działalności w Poznaniu we współdziałaniu z parafią ewangelicko-augsburską przy ul. Promienistej 25
 • Zatrudnienie 24 osoby na umowę o prace, 5 – umowy cywilno-prawne
 • kontynuacja kontraktów na naprawy pojemników uniwersalnych i specjalistycznych dla koncernu Volkswagen Wolfsburg i VW Poznań oraz dla VW Września
 • kontynuacja napraw pojemników plastikowych dla Volkswagen Werk Wolfsburg
 • podjęcie współpracy z niemiecką firmą Logtech z siedzibą w Bawarii w zakresie napraw oraz przebudowy pojemników specjalistycznych
 • Praktyki dla uczestników CIS w warsztatach spółki oraz dla praktyki w DBK Kästorf
 • Kontynuacja projektu finansowanego ze środków Aktion Mensch – Rozwój strukturalny w zakresie integracji społecznej ludzi długotrwale pozbawionych dachu nad głową ze szczególnymi trudnościami społecznymi na terenie gminy Kwilcz
 • Kontynuacja pilotażowego programu realizowanego w Poznaniu – Mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym
 • Prezentacja działalności spółki podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu
 • Zatrudnienie 24 osoby na umowę o prace, 5 – umowy cywilno-prawne
 • Kontynuacja kontraktów na naprawy pojemników uniwersalnych i specjalistycznych dla koncernu Volkswagen Wolfsburg i VW Poznań oraz dla VW Września
 • Kontynuacja napraw pojemników plastikowych dla Volkswagen Werk Wolfsburg
 • Kontynuacja współpracy z niemiecką firmą Logtech w zakresie napraw oraz przebudowy pojemników specjalistycznych
 • Zakończenie projektu Rozwój strukturalny w zakresie integracji społecznej ludzi długotrwale pozbawionych dachu nad głową ze szczególnymi trudnościami społecznymi na terenie gminy Kwilcz
 • Realizacja pilotażowego półrocznego programu Stworzenie struktury bazowej dla integracji społecznej i zawodowej osób ze szczególnymi trudnościami społecznymi przy jednoczesnych problemach psychicznych i problemach uzależnień w gminie Kwilcz, ze wsparciem Aktion Mensch e.V.
 • Kontynuacja programu realizowanego w Poznaniu – Mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym (objęcie pomocą ponad 40 środowisk w 14 mieszkaniach)
 • Zatrudnienie 27 osób na umowę o prace, 5 – umowy cywilno-prawne

Zaufali Nam


 • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
 • PUP Miedzychód
 • ROPS Poznań
 • Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe!