Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z oo., dążąc do osiągnięcia ciągłej satysfakcji klienta i zapewnienia najwyższej jakości usług w zakresie produkcji i remontów elementów metalowych, obróbki skrawaniem i produkcji narzędzi dla przemysłu, jak również produkcji odzieży roboczej oraz innej, przyjęło następującą politykę jakości:

„Polityką firmy jest dostarczanie klientom usług najwyższej jakości,
co gwarantuje stabilność i wysoką pozycję firmy na rynku.”

Polityka jakości jest realizowana poprzez następujące cele:

  • dążenie do wzrostu zadowolenia klientów z jakości oferowanych usług,
  • identyfikacja potrzeb klientów i dostarczanie im usług na najwyższym poziomie,
  • aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • współpraca z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych usług,
  • ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością.

Dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika firmy. Zarząd bierze aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów, w ramach posiadanych środków.

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Zarządu do zwiększenia starań, we wszystkich dziedzinach działalności, zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług.

Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 oraz zna i respektuje założenia niniejszej polityki.

Krystyna Dorsz
Prezes Zarządu

Zaufali Nam


  • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
  • PUP Miedzychód
  • ROPS Poznań
  • Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań