Program Przyuczenia Zawodowego

W Diakonijnej Spółce Zatrudnienia stworzono dogodne warunki do realizacji programu przyuczenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji. Program ten umożliwia zdobycie wybranych umiejętności zawodowych, potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.

Wiodącym partnerem Diakonijnej Spółki Zatrudnienia w tym obszarze jest Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska, które kieruje uczestników Centrum Integracji Społecznej na praktyki zawodowe w zakresie ślusarstwa, obróbki metali i tworzyw sztucznych oraz krawiectwa. Osoby uczestniczące w programie przyuczenia zawodowego objęte są wsparciem wykwalifikowanej kadry, która przekazuje im praktyczną wiedzę i monitoruje proces zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Celem programu przyuczenia zawodowego oraz praktyk jest skuteczne przygotowanie uczestnika programu do podjęcia aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. Wysoki wskaźnik zatrudnienia po odbyciu takiego bloku szkoleniowego jest dowodem na dużą efektywność realizowanego przez przedsiębiorstwo programu.

Zaufali Nam


  • Fundacja Współpracy Polsko-Nuiemieckiej
  • PUP Miedzychód
  • ROPS Poznań
  • Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań