Misja

Diakonijna Spółka Zatrudnienia powstała z inspiracji i współdziałania polskich organizacji pozarządowych z organizacjami niemieckimi, należącymi do Diakonii Kościoła Ewangelickiego. Nasze przedsiębiorstwo społeczne odwołuje się w swojej misji do idei Diakonii.

Dla spółki Diakonia oznacza obecność oraz skuteczne działanie w obszarze problemów społecznych. Jest zobowiązaniem do udzielenia pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych i przywracania im poczucia godności. Diakonijny kierunek i wynikające z niego wyzwania etyczne nie wykluczają celów i działań gospodarczych, które stawia sobie i konsekwentnie realizuje Diakonijna Spółka Zatrudnienia jako przedsiębiorstwo.

W takim rozumieniu Diakonia, poprzez swoje świadectwo, służbę oraz ideę wspólnoty, pokonuje granice wyznaniowe i narodowe, a Diakonijna Spółka Zatrudnienia, która powstała z inicjatywy współdziałania, partnerstwa, ale też glębokiej przyjaźni, tworzy podwaliny dla wspólnej socjalnej Europy, w której kluczowe znaczenie ma porozumienie polsko-niemieckie.

Tryptyk ``Ludzie na skraju drogi``

Przesłanie polsko – niemieckiego tryptyku
Naczelną zasadą Diakonii Kościoła protestanckiego w Polsce są słowa Jezusa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. (Ewangelia wg Św. Mateusza 24.40)

Niniejszy polsko-niemiecki projekt nawiązuje w swym przesłaniu do tej właśnie przewodniej myśli i wyraża jej metaforyczne znaczenie w twarzach współczesnego świata.

Centralny punkt tryptyku: Litościwy Samarytanin (Ewangelia wg Św. Łukasza 10. 25-37) to obraz olejny Henryka Koniecznego (Pniewy, Polska), wykonany na podstawie motywu drzeworytu Ernsta Barlacha o tym samym tytule.
Na skrzydłach bocznych tryptyku znajdują się fotografie autorstwa Klausa G. Kohna (Brunszwik, Niemcy)

Tryptyk ``Ludzie na skraju drogi``

PROGRAM PRZYUCZENIA ZAWODOWEGO

Podnieś swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe!