CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROMIENISTA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROMIENISTA

Diakonijna Fundacja Zatrudnienia ETHOS, której Fundatorem jest  DSZ, realizuje programy reintegracji społecznej i zawodowej, uzupełniając ofertę spółki w tym zakresie. Kluczowy program to CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROMIENISTA.

CIS  mieści się przy ulicy Promienistej 25 w Poznaniu i uzupełnia lukę działań w zachodniej części Poznania – głównie Wilda, Jeżyce, Grunwald. Działalność Centrum Integracji Społecznej zorientowana jest na usługi proekologiczne, takie jak zbieranie, segregowanie odzieży, jej powtórną sprzedaż, przetwarzanie na czyściwo, przerabianie kartonów na wypełniacze do paczek, a także zlecenia techniczne związane z podstawową obróbką metalu i plastiku. Prowadzi zbiórki odzieży, organizuje również darmowe „wydawki” dla organizacji, beneficjentów czy też osób indywidualnych w potrzebie. Dewizą jest drugie życie dla różnych przedmiotów. Używane ubrania, ceramika, kartony, meble – produkty również sprzedawane są w sklepie z odzieżą używaną prowadzonym przez CIS. Najważniejsze jest, aby weszły one w drugi obieg. Tym działaniom towarzyszy proces wprowadzania osób wykluczonych społecznie na rynek pracy. Jest to obszar usług społecznych w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, uchodźców i innych podlegających wykluczeniu społecznemu bądź nim zagrożonych.

Projekt jest  współfinansowany przez Miasto Poznań  w ramach Programu Centra Integracji Społecznej w Poznaniu – kontynuacja działań w latach 2023-2024

Mieszkania socjalne ze wsparciem - Program skierowany jest do tych mieszkańców Poznania, którzy czekają na lokal socjalny, finansowany przez Miasto Poznań

share