Pomoc doraźna w mieszkaniu interwencyjnym

W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przyznana została dotacja na zakup wyposażenia do mieszkania, które od sierpnia 2022 r. służy rodzinom uchodźców z Ukrainy.

Diakonijna Spółka Zatrudnienia oferuje pomoc mieszkaniową w różny sposób. Jedną z takich form pomocy są mieszkania interwencyjne. Dla jednego z lokali, które DSZ prowadzi w Poznaniu, otrzymaliśmy wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 przyznana została dotacja na zakup wyposażenia do mieszkania, które od sierpnia 2022 r. służy rodzinom uchodźców z Ukrainy. Dzięki temu możliwy był zakup dwóch lodówek i pralki. Nowe sprzęty, bardzo dobrej jakości, służyć będą tym, których los tak boleśnie doświadcza.

Należy podkreślić wagę tego typu działań – zakup nowych, dobrej jakości urządzeń typu pralka i lodówki, jest świadectwem dbania o mieszkańców takiego lokalu, który ma charakter przejściowy. Podnosi standard mieszkania, poprawia warunki bytowe, daje też autentyczne poczucie, że mieszkańcy takiego lokalu są ważni, że zabiega się o nich i że wykazuje się troskę o nich. To rodzi w osobach, którym udzielana jest pomoc, poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób buduje się także poczucie ich osobistej godności.

share