Praktyki uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Praktyki uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Przez 3 miesiące uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszenia „Tęcza” z Kwilcza odbywali praktyki zawodowe w Diakonijnej Spółce Zatrudnienia. Łącznie wzięło udział 25 osób, które miały miesięczne praktyki. Pod okiem opiekunów praktyk ze strony DSZ uczestnicy Warsztatów poznawali techniki pracy krawiectwa i montażu. Część osób wykonywała  proste prace związane z sortowaniem i czyszczeniem pojemników plastikowych, które naprawiamy dla Volkswagena. Druga grupa zajmowała się drobnymi pracami związanymi z szyciem odzieży roboczej także dla Volkswagena. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem wykonywali powierzoną im pracę.

Praktyki odbywały się w ramach projektu realizowanego przez WTZ – Kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Kwilczu, finansowanego ze środków unijnych.

share