Seminarium i Poświęcenie Nowych Mieszkań

Mieszkać godnie – Partnerstwo lokalne na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w obszarze mieszkalnictwa

24 listopada 2016 roku w Kwilczu odbyło się Seminarium na temat: „Mieszkać godnie – Partnerstwo lokalne na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  w obszarze mieszkalnictwa”

Ostatnim punktem Seminarium było uroczyste zakończenie inwestycji i oddanie do użytku  mieszkań społecznych przy ul. Miłostowskiej 12b-12c w Kwilczu, wybudowanych w partnerstwie samorządu Kwilcz  i Przedsiębiorstwa Społecznego Diakonijna Spółka Zatrudnienia.

share