10 lat Diakonijnej Spółki

10 lat Diakonijnej Spółki

10 grudnia spotkaliśmy się na corocznym forum socjalnym. Tym razem motywem przewodnim było upowszechnianie wiedzy o podmiotach ekonomii społecznej. Intencją organizatorów była  również wymiana doświadczeń dotyczących problematyki ekonomii społecznej. Spotkanie to było w dużym stopniu  poświęcone  10-leciu Diakonijnej Spółki Zatrudnienia. Na  przykładzie naszej spółki pokazujemy, że możliwe jest skuteczne łączenie działalności gospodarczej i działań społecznych.

share